DIA Groep verbindt de architectonisch randvoorwaarden aan de praktische invulling van het totale installatieconcept.

Lucas Bols site Bolsquadrant I header

Lucas Bols appartementen en multidisciplinair medisch centrum “Bols Quadrant”

  • Type gebouw: Appartementen en medisch centrum
  • Specialisme: Installatie Advies
  • Opdrachtgever: Zorg Vastgoed Management BV - Den Haag

Lucas Bols

Via een nieuwe relatie van DIA Groep, een vastgoedontwikkelaar uit Den Haag, zijn wij betrokken bij dit nieuwbouwproject wat een revitalisatie is van een bestaand kantorencomplex, het zogenaamde Bols Quadrant. Dit gebied wat op het voormalig Bolsterrein is gelegen, is nu bestempeld voor woningbouw en een multidisciplinair gezondheidscentrum. Doelstelling van deze herontwikkeling is het creëren van een aantrekkelijk woongebied waar wonen, werken en verblijven in een groene klimaat setting voorop staan. Het woningdeel, de appartementen, bestaat uit 112 appartementen. Hiervan wordt 36% toegekend aan sociale woningbouw en de rest van de units zijn bestemd voor de vrije sector. Het medisch centrum zal onderdak bieden aan bijvoorbeeld een apotheek, huisartsen, fysiotherapeuten en een tandarts.

Lucas Bols site Bolsquadrant II2

De rol die DIA groep hier op zich neemt is, het volledig conceptueel uitwerken van de werktuigbouwkundige-, elektrotechnische- en sanitaire installaties. Aspecten die hierbij door ons nauwlettend in ogenschouw worden genomen zijn: het energie neutraal maken (BENG 3-eis, appartementen gebouw), comfort voor de eindgebruiker zoals b.v. koeling in de zomer, verwarming in de winter en de noodzakelijk ventilatie. Ook wij als DIA groep zijn altijd bezig met het comfort voor de eindgebruiker en wij proberen met onze slimme, technische oplossingen het woon- en werkklimaat voor iedereen optimaal te maken.

 

Bij Lucas Bols project hebben wij diverse LCC en NTA8800 berekeningen om op een passend installaties ontwerp uit te komen. Deze is opgebouwd uit een Centrale WKO met energiemeters in de appartementen. Voor de afgifte in de appartementen is gekozen voor vloerverwarming en vloerkoeling, voor de ventilatie een WTW unit en een booster boiler voor het warmtapwater. Ten aanzien van het ontwerp voor het multidisciplinair medisch centrum is gekozen voor een all-air systeem. De basis installatie: een centrale luchtbehandelingskast met verwarmen en koelen ( 4 – 6 voudig ventilatie) met als naregeling inzet van lokale naverwarmers.

 

DIA groep vindt het ook van belang dat wij ons als onafhankelijk adviseur opstellen in een dergelijk ontwikkeltraject en onze rol is het matchen van de belangen van zowel de ontwikkelaar als de toekomstige bewoners en de gebruikers van de zorgplint.

 

Het Bols Quadrant is een project dat architectonisch gezien een duidelijke uitstraling heeft. DIA groep is specialist in het verbinden van de architectonisch randvoorwaarden aan de praktische invulling van het totale installatieconcept. Onze specialisten hebben ervaring in het aandragen van creatieve oplossingen als het gaat over schachten, techniekruimten en werkkasten.