Advies voor reparatie, vernieuwing, optimalisatie en verduurzaming

Postillion

Postillion Hotels

 • Type gebouw: Hotelvastgoed
 • Specialisme: Exploitatie Advies
 • Opdrachtgever: Postillion Hotels

Postillion Hotels Nederland

Alle gasten van de acht Postillion Hotels in Nederland moeten dag en nacht comfortabel kunnen verblijven in hun hotel. Dit stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de technische installaties. Postillion Hotels Nederland heeft DIA Exploitatie Advies gekozen als onafhankelijk adviseur tijdens de exploitatiefase van alle technische installaties. Daarnaast adviseert DIA Exploitatie Advies over het opstellen van het MJOP en de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen, waarin energie-efficiency en reductie van de CO2-emissies belangrijke eisen zijn.

Al acht jaar ondersteunt, ontzorgt en adviseert DIA Exploitatie Advies Postillion Hotels Nederland op installatietechnisch vlak. In de vorm van ons Advies Abonnement komen wij direct in actie bij klachten en problemen met installaties voor onder meer verwarming, koeling, ventilatie, verlichting en warm tapwater. Hoe kan dit zo goed en snel mogelijk worden verholpen? Is reparatie of vervanging de beste oplossing? Welke installateurs en welke producten zijn het meest geschikt? Hoe kan de installatie verder worden geoptimaliseerd en verduurzaamd? Wij analyseren, maken een plan en vragen offertes aan bij installateurs. Als de keuze is gemaakt, zien wij toe op de uitvoering, want alles moet worden uitgevoerd én werken volgens afspraak.

 

Repareren of vernieuwen?

Onze ingenieurs voeren altijd een gedegen onderzoek uit met een integrale blik op het samenspel van installaties. Een kapotte elektrische boiler, een luchtbehandelingskast of alleen de ventilatiemotor repareren of vernieuwen? Wij onderzoeken welke oplossing bedrijfseconomisch het meest rendabel is, zonder in te leveren op kwaliteit en duurzaamheid. Waar installateurs geneigd zijn direct alles te vervangen, kijken wij als onafhankelijk adviseur altijd naar wat er echt nodig is; in plaats van gelijk vervangen levert een kleine reparatie vaak forse besparingen en kortere levertijden op.

β€œDe dienstverlening van De Installatieadviseur is onderscheidend omdat ze vanuit een onafhankelijke hoek advies geven over wat goed is voor je bedrijf. Doordat er geen direct belang is, zijn de eventuele pijnpunten sneller bloot gelegd.”

Erik-Jan Gingjaar algemeen directeur Postillion Hotels Nederland

Dakinspectie plus energieadvies

Het hoteldak van Postillion Hotel Utrecht Bunnik liep begin 2022 stormschade op. Wij hebben direct het dak geïnspecteerd. Die inspectie ging verder dan het dak alleen: wij hebben gelijk gekeken hoe we de isolatiewaarde van het dak konden verbeteren. Ons advies leverde het hotel dus ook een mooie energiebesparing op. Verder hebben wij alle benodigde gegevens van de schade netjes en compleet aangeleverd aan de verzekeraar. Dat verstaan we onder service.

 

Onafhankelijk advies MJOP

Onder het Advies Abonnement vallen alle vragen over kosten- en energiebesparingen en het optimaliseren van technische installaties. Wij inspecteren en analyseren de installaties ter plekke en komen met een goed onderbouwd en creatief advies voor verbeteringen. Dat kunnen bijvoorbeeld aanpassingen zijn van kloktijden of temperatuurinstellingen waardoor de installatie beter aansluit op het gebruik van het hotel. Wij hebben ook bijgedragen aan het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van Postillion Hotels Nederland, waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Welke investeringen zijn er de komende vijf jaar nodig, op welke momenten en tegen welke kosten? Voor elke locatie is de huidige situatie in kaart gebracht. Noodzakelijk, want de draagkracht van de daken verschilt bijvoorbeeld en dat is bepalend of er op korte termijn zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Wij kijken naar alle elementen die invloed hebben op de investering en maken hierop een plan, zodat desinvestering wordt voorkomen.

Verduurzaming in kader EED

Voor de hotels zijn energiebesparingsonderzoeken gedaan om te voldoen aan de Europese eisen van de Energy Efficiency Directives (EED) en de informatieplicht van RVO over energiebesparing en de reductie van CO2-uitstoot. Wij kijken daarbij verder dan de verplichting: wat zijn de mogelijkheden voor energiebesparingen in de verschillende energiestromen en voor CO2-reductie? Op basis van de inzichten uit de verplichte rapportage hebben wij hierover strategisch advies gegeven. Dit zijn visueel aantrekkelijke adviezen, zodat elk hotel in één oogopslag kan zien welke maatregelen er wanneer nodig zijn voor de komende vijf jaar.

 

Intelligent en creatief

Onze ervaren ingenieurs denken anders over installaties. Wij kijken verder, breder en dieper. Wat ervaren de gasten? Wat zijn de duurzaamheidsdoelstellingen? Wat is wanneer nodig qua tapwater tijdens piekmomenten? Zijn er andere slimme opties voor piekmomenten voor extra ventilatie, koeling of warmte? Hoe zit het met zon en wind op het gebouw? Uit data van de installaties berekenen wij de totale levensduurkosten, waarbij wij komen tot de netto contante waarde. Deze levensduurkosten vormen de onderbouwing voor ons creatieve installatietechnische advies. Want er zijn altijd goede alternatieven; het kan efficiënter, energiezuiniger, stiller, comfortabeler, robuuster, duurzamer of goedkoper. Zeker weten.

Uitdaging

Hoe garandeer ik voor de acht Postillion Hotels in Nederland maximale bedrijfszekerheid en een optimaal en duurzaam gebruik van technische installaties?

Resultaat

 • 24/7 advies bij klachten en problemen.
 • Comfort voor gasten en medewerkers.
 • Gedegen, compleet en helder MJOP.
 • Onafhankelijk en integraal advies.
 • Oog voor duurzaamheid, efficiency en bedrijfszekerheid.
 • Inzicht in life cycle costs.
 • Besparingen in energie en CO2-uitstoot.

Oplossing

 • Het DIA Advies Abonnement tijdens de exploitatiefase.