DIA Groep richt zich volledig op de controle van de technische installaties en trafo’s van het onderstation.

windpark

Windpark Zeewolde

  • Type gebouw: Windpark
  • Specialisme: Installatie Advies
  • Opdrachtgever: Windpark Zeewolde , meer dan 300 certificaathouders vertegenwoordigende 90% van alle bewoners in het projectgebied
Foto

Windpark Zeewolde

DIA Groep is in 2020 aangesteld om als controlerend engineer in het Windpark Zeewolde de controles uit te voeren van het onderstation conform de voorwaarden zoals bepaald in het ontwerp en de daarbij behorende contracten. Windpark Zeewolde is een uniek 100% burgerinitiatief en het grootste windpark in Nederland. Het windpark is volledig eigendom van de directe omgeving en daarmee is het windpark in het buitengebied van Zeewolde het grootste omgevingswindpark ter wereld.

Het onderstation maakt de verbinding tussen het middenspanningsnet en het vormt een aansluitingspunt op het hoogspanningsnet. Op het windpark in Zeewolde is dit van cruciaal belang, omdat op deze manier de middenspanning vanaf de turbines via het onderstation naar de huishoudens wordt getransporteerd. Tennet is hierbij de ontvanger van de netspanning en Tennet zorgt ervoor dat de huishoudens van spanning worden voorzien. DIA Groep richt zich volledig op de controle van de technische installaties en trafo’s van het onderstation.

 

De controles worden door de engineer van DIA Groep ter plaatse uitgevoerd tezamen met de installatie verantwoordelijken. Op deze manier wordt de eindrapportage bestemd voor de opdrachtgever voor wat betreft de overdracht van de werkzaamheden conform contract uitgevoerd. De werkzaamheden dienen via Norm NEN3840 geïnspecteerd te worden. De NEN 3840 is van toepassing op alle bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of bij elektrische installaties met een spanningsniveau groter dan 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning.

 

Naast de controle van het onderstation is DIA groep ook aangesteld door de opdrachtgever voor de infra werkzaamheden omtrent de parkbekabeling.  Ook hier is de Norm NEN3840 van toepassing. Uiteraard is het streven altijd dat de parkbekabeling bij een terrein dat duizenden meters aan kabels in de grond heeft liggen, bij controles voor- en achteraf  een positief resultaat oplevert. Op de meter nauwkeurig kan, met gebruik van radiografische metingen, worden gecontroleerd of alles in orde is.