30-08-2023 | blog | Werktuigbouwkundige installaties, Verduurzamen, Warmtewinning

WTW installaties: een must-have voor bedrijven

Warmteterugwinning (WTW) is een term die je steeds vaker tegenkomt als het om zuinige ventilatie oplossingen gaat. Dat is niet zonder reden. 

 

Dankzij de unieke werking van WTW installaties gaat er zo min mogelijk warmte en dus energie verloren aan ventilatie en verwarming. Verse lucht van buiten wordt door het systeem naar binnen geblazen, maar pas nadat die is voorverwarmd met behulp van de ‘oude’ lucht vanbinnen. 

 

Bovendien moet je sinds enkele jaren voor alle renovatie en nieuwbouw aan Europese en landelijke richtlijnen voor energie-efficiëntie voldoen. Daarom kunnen bedrijven in feite niet meer om warmteterugwinning heen. Tijd dus om de werking, de voordelen én de nadelen van wtw onder de loep te nemen. 

 

Wat is WTW?

Voor we ingaan op waarom WTW zo belangrijk is, moet je snappen wat het precies is. 

Warmteterugwinning wordt ook wel balansventilatie of ventilatiesysteem D genoemd. Het is een vorm van mechanische ventilatie, waarbij een installatie schone lucht naar binnen blaast en vervuilde lucht afvoert.

 

In tegenstelling tot de andere ventilatiesystemen met gedeeltelijke of geen mechanische werking, ventileert balansventilatie actiever en daarmee effectiever. Met de toevoeging van wtw is dit proces bovendien een stuk zuiniger.

 

Hoe een wtw installatie werkt: in 5 stappen uitgelegd

Een WTW ventilatiesysteem behoudt de warmte uit de lucht die het afvoert en recyclet die vervolgens om de schone lucht te verwarmen. Dankzij deze ‘voorsprong’ van de schone lucht is er veel minder energie nodig om een gebouw te verwarmen. 

 

Het proces van warmteterugwinning kan je verdelen in 5 stappen:

  1. Aanzuiging van verse buitenlucht: de WTW installatie zuigt verse lucht van buiten aan en filtert deze van luchtvervuiling en pollen.
  2. Afzuiging van binnenlucht: de lucht in het pand die vervuild en vochtig is, wordt afgezogen uit de verschillende ruimtes en verzamelt door de installatie.
  3. Warmteoverdracht: de verse buitenlucht en de gebruikte binnenlucht komen samen in een warmtewisselaar. Dit mechanisme draagt de warmte van de uitgaande luchtstroom over naar de binnenkomende lucht, zonder dat de twee luchtstromen elkaar raken.
  4. Toevoer van verse lucht: de schone en voorverwarmde buitenlucht wordt vanuit de warmtewisselaar via ventilatiekanalen verdeeld over het gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte per ruimte, op basis van onder meer oppervlakte en functie.
  5. Afvoer van vervuilde lucht: de afgekoelde gebruikte lucht wordt uit het gebouw geblazen.

 

WTW en de wettelijke eisen voor bedrijven 

De installatie van WTW systemen is niet alleen een verstandige stap voor bedrijven, maar ook een noodzakelijke. Europese en landelijke wetgeving stelt steeds strengere eisen aan het energieverbruik bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.

 

Voor bedrijven is het daarom zaak om maatregelen te treffen om te verduurzamen en het rendement van installaties, waaronder ventilatie, te verbeteren. Bedrijven die niet voldoen aan de ERP2018-normen kunnen te maken krijgen met boetes en andere sancties.

 

Wtw installaties zijn een effectieve manier om aan de wettelijke eisen te voldoen, omdat ze de energie-efficiëntie van ventilatiesystemen aanzienlijk verbeteren door warmte te hergebruiken die anders verloren zou gaan.

 

ERP2018

De ERP2018-wetgeving, ook bekend als de Ecodesign-richtlijn, is een belangrijke reden voor bedrijven om wtw installaties in gebruik te nemen.

 

Deze Europese wetgeving, die in 2018 van kracht werd, stelt strikte eisen aan de energie-efficiëntie van producten en systemen die energie verbruiken, waaronder ventilatiesystemen. Het doel van deze wetgeving is om het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de EU te verminderen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

 

Bedrijven zijn daarom verplicht te voldoen aan de energie-efficiëntienormen die door de ERP2018 zijn vastgesteld. 

 

BENG

BENG  staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, een set van eisen die door de Nederlandse overheid is opgesteld om de energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen te verbeteren. 

 

De BENG-eisen, sinds 1 januari 2021 van kracht, stellen dat nieuwe gebouwen bijna geen energie mogen verbruiken voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water, en dat de benodigde energie zoveel mogelijk uit hernieuwbare bronnen moet komen.

 

Voor bedrijven betekent dit dat ze bij de bouw van nieuwe gebouwen rekening moeten houden met de BENG-eisen. 

 

De voordelen van een WTW installatie

Er zitten veel voordelen aan het gebruik van een WTW installatie voor de ventilatie van jouw gebouw. Simpel gezegd is het:

·       Beter voor de portemonnee

·       Beter voor het milieu

·       Beter voor de gezondheid

·       Beter voor het comfort

 

Het heeft positieve gevolgen voor zowel het energieverbruik, de duurzaamheid van het pand en het comfort. We zullen hieronder dieper ingaan op de belangrijkste voordelen.

Energiebesparing

Doordat wtw op een slimme manier gebruik maakt van de al aanwezige warmte in de lucht, is er maar een fractie van de energie nodig voor verwarming. Bij andere systemen moeten verwarmingsinstallaties constant veel energie verbruiken om de koele lucht van buiten te blijven verwarmen. Deze drastische energiebesparing is belangrijk om aan de richtlijnen van ERP2018 en BENG te kunnen voldoen. 

Minder CO2-uitstoot

Aangezien de verwarming – of in de zomer de koeling – minder hard hoeft te werken, draagt WTW sterk bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot van het pand. Hiermee verklein je de ecologische voetafdruk van jouw gebouw, wat tegenwoordig voor veel bedrijven en publieke instellingen een belangrijk doel is.

Verbeterde luchtkwaliteit

Niet alleen wordt met wtw vervuilde lucht afgevoerd, ook wordt de nieuwe lucht van buiten eerst gefilterd. Door deze voortdurende zuivering van de binnenlucht is de luchtkwaliteit uitstekend, wat beter is voor de gezondheid. Interessant voor bedrijven is dat het ook de concentratie en productiviteit van werknemers ten goede zal komen. Daarnaast vermindert het de kans op verspreiding van ziektekiemen.

Geen last van tocht

Een veelvoorkomende klacht bij andere vormen van ventilatie is tocht. Koude lucht stroomt naar binnen door roosters of ramen, wat niet bijdraagt aan een comfortabel binnenklimaat. Bij wtw heb je daar geen last van, omdat de lucht van buiten al verwarmd is voordat het de kamer in wordt geblazen.

Schimmel- en vochtvrij

In slecht geventileerde panden blijft doorgaans veel vocht in de lucht hangen. Een hoge luchtvochtigheid is niet alleen onaangenaam en slecht voor de gezondheid, maar het vergroot ook nog eens de kans op schimmelvorming. Met een wtw installatie wordt vocht effectief afgezogen en afgevoerd, zodat je je over schimmel geen zorgen hoeft te maken.

WTW in de zomer: koudeterugwinning

Hoe zit het dan met WTW in de warme maanden, als we binnen juist wel wat verkoeling kunnen gebruiken? Ook dan biedt het systeem uitkomst, alleen werkt het nu precies andersom. 

 

Bij hoge buitentemperaturen wordt de lucht van buiten niet verwarmd maar juist gekoeld, met behulp van de koelte uit de binnenlucht. Zo voorkom je dat het binnen te veel opwarmt. 

Geen actieve koeling

Houd er rekening mee dat er met koudeterugwinning alleen sprake is van passieve koeling. Anders dan een airco wordt de lucht dus niet actief gekoeld. Een oplossing kan zijn om de WTW installatie aan te vullen met een airco, zodat de verse lucht met minder energieverbruik kan worden gekoeld. 

Gebruik van een (zomer)bypass

’s Nachts koelt het in de zomermaanden af en is het binnen vaak warmer dan buiten. Dan werkt de gebruikelijke warmteoverdracht dus niet. Door speciaal voor de warme zomernachten een bypass te laten installeren in het WTW systeem treedt de warmtewisselaar ’s nachts niet in werking en wordt de koele buitenlucht direct aangevoerd.

Meer weten over innovatieve methoden om je gebouw te koelen?

 

Lees dan ons artikel ‘Toekomstbestendig koelen’.

Mogelijke nadelen van een wtw installatie

Naast de vele voordelen van een WTW installatie zitten er ook enkele haken en ogen aan dit ventilatiesysteem. Het helpt om hier van tevoren rekening mee te houden, zodat je de negatieve effecten zoveel mogelijk kan beperken.

Hoge initiële kosten

De initiële kosten van een wtw installatie kunnen hoog zijn. Zeker centrale installaties – deze zijn te verkiezen boven een decentraal systeem – vergen in eerste instantie een forse investering. Op de lange termijn betaalt het zich echter dubbel en dwars terug, dankzij de besparing op de energiekosten.

Onderhoudseisen

WTW-installaties hebben regelmatig onderhoud nodig om efficiënt te blijven werken. Dit omvat onder meer het vervangen van filters en het controleren van het systeem op lekkages. Hoe vaak er exact onderhoud nodig is, verschilt afhankelijk van de omvang en gebruik van de installatie. Wij staan je graag bij met advies om onderhoud kosteneffectief te houden.

Ruimtevereisten

WTW installaties hebben vaak behoorlijk wat ruimte nodig. Zeker in kleinere gebouwen kan dit een probleem vormen. Denk dus op voorhand goed na over de mogelijkheden en obstakels of laat je hierover adviseren

Complexe installatie

Een WTW systeem installeren is complex en moet daarom worden uitgevoerd door professionals. Houd er dus rekening mee dat dit extra kosten met zich meebrengt. Laat je dus goed adviseren en vraag bij twijfels een second opinion aan.

Voorkom onnodige kosten en teleurstellingen: laat je adviseren

Een WTW installatie brengt veel voordelen met zich mee, maar om er daadwerkelijk de vruchten van te plukken moet het op de juiste manier geïnstalleerd zijn. Met oog voor het gebouw en jouw behoeften.

 

Ondoordacht installeren van een ventilatiesysteem met WTW leidt vaak tot onnodige extra kosten en zorgt niet voor een optimale werking. Daarom is het altijd beter om professioneel advies in te winnen voordat je een systeem aanschaft en laat installeren. 

Wat is de beste wtw installatie voor mijn situatie?

Ieder type gebouw en iedere toepassing heeft zijn eigen eisen en behoeften op het gebied ventilatie en verwarming. Er is dus geen alles-in-één oplossing. DIA Groep biedt daarom altijd advies op maat.

 

Wij voelen ons in vele sectoren thuis als het gaat om installatie- en exploitatieadvies. Wij streven altijd naar de meest duurzame en kostenefficiënte oplossing, of dat nu voor schoolgebouwen, culturele gebouwen, bedrijfspanden, hotels of zorginstellingen is.

 

Wil jij dat wij samen met jou kijken naar de beste oplossing voor WTW ventilatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan. We horen graag hoe we je kunnen helpen.

 

Neem contact met ons op.