Referenties

TivoliVredenburg

 • Type gebouw: Cultureel vastgoed
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU)

In 2014 opende het nieuwe poppodium TivoliVredenburg in Utrecht weer haar deuren voor het publiek. Met vijf geheel verschillende concertzalen over negen verdiepingen is het gebouw uniek in de wereld. Direct na de opening bleek dat de ventilatie niet voldoende was in de bovenste ring van de Grote Zaal. Dit was onwenselijk voor publiek tijdens een popconcert of groot evenement. De VGU (Vastgoedorganisatie Utrecht), eigenaar van het pand, vroeg DIA Groep te kijken naar de oorzaken en de oplossingen voor optimale ventilatie.

Dankzij ons advies in alle hoeken en kieren frisse lucht

Lees de case

Dankzij ons advies in alle hoeken en kieren frisse lucht

Leidsche Rijn College

 • Type gebouw: Onderwijs
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

De Sportcampus in Leidsche Rijn is een multifunctioneel complex met een sporthal en het Leidsche Rijn College (LRC), een openbare school voor havo, atheneum en gymnasium. De gemeente Utrecht en de school wilden het schoolgebouw verduurzamen door het energieneutraal te maken. Uiteraard zonder in te leveren op een prettig, gezond en comfortabel leerklimaat voor de meer dan 1.700 leerlingen.

Volledig energieneutraal schoolgebouw door slimme seizoensbuffer

Lees de case

Volledig energieneutraal schoolgebouw door slimme seizoensbuffer

Postillion Hotels

 • Type gebouw: Hotelvastgoed
 • Specialisme: Exploitatie Advies
 • Opdrachtgever: Postillion Hotels

Alle gasten van de acht Postillion Hotels in Nederland moeten dag en nacht comfortabel kunnen verblijven in hun hotel. Dit stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de technische installaties. Postillion Hotels Nederland heeft DIA Exploitatie Advies gekozen als onafhankelijk adviseur tijdens de exploitatiefase van alle technische installaties. Daarnaast adviseert DIA Exploitatie Advies over het opstellen van het MJOP en de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen, waarin energie-efficiency en reductie van de CO2-emissies belangrijke eisen zijn.

Advies voor reparatie, vernieuwing, optimalisatie en verduurzaming

Lees de case

Advies voor reparatie, vernieuwing, optimalisatie en verduurzaming

House of Bird

 • Type gebouw: Horeca vastgoed
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: House of Bird

Voor de nieuwbouw van het restaurant en proeflokaal van Bird Brewery heeft DIA Groep de complete werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie ontworpen. Na vastlegging van het Technisch Programma van Eisen zijn de ruimteclaims bepaald en de stukken voor de omgevingsvergunning opgesteld.

Een duurzaam en circulair gebouw gaat op in het Diemerbos

Lees de case

Een duurzaam en circulair gebouw gaat op in het Diemerbos

Windpark Zeewolde

 • Type gebouw: Windpark
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Windpark Zeewolde , meer dan 300 certificaathouders vertegenwoordigende 90% van alle bewoners in het projectgebied

DIA Groep is in 2020 aangesteld om als controlerend engineer in het Windpark Zeewolde de controles uit te voeren van het onderstation conform de voorwaarden zoals bepaald in het ontwerp en de daarbij behorende contracten. Windpark Zeewolde is een uniek 100% burgerinitiatief en het grootste windpark in Nederland. Het windpark is volledig eigendom van de directe omgeving en daarmee is het windpark in het buitengebied van Zeewolde het grootste omgevingswindpark ter wereld.

DIA Groep richt zich volledig op de controle van de technische installaties en trafo’s van het onderstation.

Lees de case

DIA Groep richt zich volledig op de controle van de technische installaties en trafo’s van het onderstation.

Lucas Bols appartementen en multidisciplinair medisch centrum “Bols Quadrant”

 • Type gebouw: Appartementen en medisch centrum
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Zorg Vastgoed Management BV - Den Haag

Via een nieuwe relatie van DIA Groep, een vastgoedontwikkelaar uit Den Haag, zijn wij betrokken bij dit nieuwbouwproject wat een revitalisatie is van een bestaand kantorencomplex, het zogenaamde Bols Quadrant. Dit gebied wat op het voormalig Bolsterrein is gelegen, is nu bestempeld voor woningbouw en een multidisciplinair gezondheidscentrum. Doelstelling van deze herontwikkeling is het creëren van een aantrekkelijk woongebied waar wonen, werken en verblijven in een groene klimaat setting voorop staan. Het woningdeel, de appartementen, bestaat uit 112 appartementen. Hiervan wordt 36% toegekend aan sociale woningbouw en de rest van de units zijn bestemd voor de vrije sector. Het medisch centrum zal onderdak bieden aan bijvoorbeeld een apotheek, huisartsen, fysiotherapeuten en een tandarts.

DIA Groep verbindt de architectonisch randvoorwaarden aan de praktische invulling van het totale installatieconcept.

Lees de case

DIA Groep verbindt de architectonisch randvoorwaarden aan de praktische invulling van het totale installatieconcept.

Begraafplaats Kovelswade Utrecht, Rijksmonument

 • Type gebouw: Begraafplaats
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, VGU

Het bestuur van de gemeente Utrecht heeft als opdrachtgever DIA Groep ingeschakeld als technisch adviseur voor het aanpassen van Rijksmonument Kovelswade. De gemeente heeft de ondergrens bepaald van hun panden die behoren tot het primaire proces ingevolge het Bouwbesluit 2012 bestaande bouw.

Begraafplaats, Rijksmonument - goed geventileerde verblijfsruimte - een beleving van comfort en rust

Lees de case

Begraafplaats, Rijksmonument - goed geventileerde verblijfsruimte - een beleving van comfort en rust

Stadsschouwburg Utrecht, theatergebouw-Grote Zaal, Rijksmonument

 • Type gebouw: Rijksmonument
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

DIA Groep is door de gemeente Utrecht benaderd om een technische oplossing te vinden met gebruik van de bestaande luchtbehandelingsinstallatie om het comfort van de bezoekers t.a.v. het binnenklimaat te verbeteren. Het spreekt voor zich dat de Grote Zaal, die 1000 gasten kan ontvangen, een prettig comfort moet hebben.

Optimale comfortbeleving voor gebruikers en bezoekers.

Lees de case

Optimale comfortbeleving voor gebruikers en bezoekers.

Logistiek Centrum Apeldoorn en Logistiek Centrum Horst aan de Maas

 • Type gebouw: Logistiek Centrum
 • Opdrachtgever: Exeter IQT

Het logistiek centrum in Apeldoorn bestaat uit een warehouse, kantoor op de begane grond (met mogelijkheid tot uitbreiding op de verdieping) en een mezzanine. Er zijn plannen om het warehouse geheel te splitsen in twee delen; er zal daar dan een tweede kantoorruimte worden gecreëerd. De voorbereidingen voor deze plannen worden nu al in de bouwvoorbereiding meegenomen. Het bedrijvenpark Ecofactorij is een voorbeeld van de ambitie van de stad Apeldoorn om een duurzame, groene stad te zijn en deze ambitie wordt ook doorgevoerd op dit bedrijvenpark. Ondernemers wordt gevraagd een deel van de kavel groen in te richten en het bouwplan zo duurzaam mogelijk te maken.

Exeter Warehouses Life Cycle Cost berekeningen

Lees de case

Exeter Warehouses Life Cycle Cost berekeningen

Ontwerp technisch installatie advies Gymzaal Terwijde

 • Type gebouw: Gymzaal
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

DIA Groep is door de gemeente Utrecht gevraagd een technisch installatie advies uit te brengen voor de nieuw te bouwen gymzaal in Terwijde. De locatie is gelegen aan het Ella Fitzgeraldplein naast het appartementencomplex en in de directe nabijheid van de scholen. Naast het gebruik van de gymzaal door de leerlingen is ook voorzien dat sportverenigingen of buurtinitiatieven van de gymzaal gebruik kunnen maken.

Lees de case

Villa Cereol, Directievilla, Monumentenpand, Utrecht

 • Type gebouw: Monumentenpand
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

DIA Groep is door de gemeente als adviseur voor het ontwerp van de totale technische installaties aangesteld. Villa Cereol is een monumentaal pand dat van binnen en buiten opgeknapt moet worden. De directievilla zal energiezuinig, comfortabel en toegankelijk moeten zijn.

Villa Cereol - Een gasloze oplossing in een Rijksmonument

Lees de case

Villa Cereol - Een gasloze oplossing in een Rijksmonument

De Plantage - Een multifunctioneel gebouw energiezuinig voor nu en de toekomst

 • Type gebouw: Multifunctioneel gebouw
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Gemeente Soest

DIA Groep wordt door de gemeente Soest vaak ingehuurd als expert op het gebied van duurzame, slimme installatie-technische vraagstukken. Er is binnen de gemeente een afdeling die zich bezighoudt met beheer- en herontwikkeling van vastgoed. De samenwerking tussen ons en de gemeente verloopt voor diverse projecten reeds naar tevredenheid. DIA Groep is als partner al langere tijd betrokken bij projecten van de gemeente Soest, dus we kennen elkaar goed en dat is de basis voor vertrouwen.

Lees de case

Domplein, monumentaal pand, cultuurcentrum - Voormalig Utrechts Centrum voor de Kunsten

 • Type gebouw: Monumentaal pand
 • Specialisme: Installatie Advies
 • Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

DIA groep, technische installatie experts o.a. op het gebied van monumentale panden, is door de gemeente Utrecht ingeschakeld om voor het monumentale pand aan het Domplein een technisch ontwerp te maken. Aanleiding hiervoor was dat het gebouw dat volledig in gebruik is, aangepast moet worden aan de huidige duurzaamheidseisen op het gebied van klimaatbeheersing en ventilatie. Comfort voor de gebruikers en bezoekers is essentieel voor de aantrekkelijkheid van een cultureel centrum. De gemeente Utrecht is een partner waar DIA Groep reeds een langdurige samenwerking mee heeft opgebouwd.

Lees de case